SẢN PHẨM DỊCH VỤ

NĂNG LỰC THỬ NGHIỆM

CHỨNG NHẬN VINACERT ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP TRONG SẢN XUẤT THEO DÕI CHUỔI GIÁ TRỊ

Feature Icon

Năng lực kiểm tra chất lượng và phân tích mẫu thuỷ sản, sản phẩm thuỷ sản

Feature Icon

Năng lực kiểm tra chất lượng nước mắm và nước chấm

Feature Icon

Năng lực kiểm tra chất lượng rau, củ, quả và sản phẩm rau củ quả, ngũ cốc, nông sản

Feature Icon

Năng lực kiểm tra chất lượng và phân tích mẫu nước uống có cồn, nước uống không có cồn

Feature Icon

Năng lực kiểm tra chất lượng sản phẩm trà, cà phê

Feature Icon

Năng lực kiểm tra chất lượng và phân tích mẫu sữa, sản phẩm sữa